องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ขอขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร สาขาขุขันธ์ ได้อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

19 ธ.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 39

นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ขอขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร สาขาขุขันธ์ ได้อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญ แก่ผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖