ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.พ. 2022 08:33:56 555

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     โทร.  088-5910922        email : huaytailocal@gmail.com

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    087-2534709

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ คืออะไรคะ
ตอบ:  
 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล  คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้เปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ที่  huaytai.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   โทร.  088-5910922   หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.ห้วยใต้ ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง