การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
19 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 34
ในวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ...
ภาพการจัดกิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
7 ต.ค. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 36
วันศุกร์ที่ ๗ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  พร้อมคณะบริหาร นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พนัก...
ภาพขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
22 ก.ย. 2022 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 43
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ นำโดยนายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนใน...
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
19 ก.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 40
นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ  ออกรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ภายใต้กิจกรรมตำบลห้วยใต...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
7 ก.ย. 2022 09:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 52
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยได้รับเกียรติ...
กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง
30 ส.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 52
ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  ร่วมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แล...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
11 ส.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 31
นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยมี นายวิลัย ขันธ์รัตน์ ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้ร่วมประชุมสภาฯ รองนายกฯ เลขา...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ รณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
9 ส.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 78
ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ...
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มิ.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 133
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยมี นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำ...
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป
18 มิ.ย. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 111
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป" ซึ่งจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยมี นายสุนทรศักดิ์...
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
2 มิ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 147
  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จัด"โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด" เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในก...