ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
  3. ทางโทรศัพท์ 088-591 0922 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง