โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์

2 มิ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 44

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จัด"โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด" เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผกก. สภ.ขุขันธ์ / รองผกก. สภ.ขุขันธ์ / นายก อบต. / ปลัด อบต. / ส.อบจ. อ.ขุขันธ์ / เจ้าคณะตำบล / เจ้าอาวาสวัดบ้านสระรุน / ผอ.ร.พ.สต. / ผอ.โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ของตำบลห้วยใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยใต้และพื้นที่ใกล้เคียง