โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง

19 ก.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 41

นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ  ออกรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ภายใต้กิจกรรมตำบลห้วยใต้ร่วมใจลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะอินทรีย์ ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยออกให้ความรู้ และรณรงค์การคัดแยกขยะและการสาธิตการทำถังขยะเปียก และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้