25 ก.ย. 2023 10:03:39 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 72

วันที่ 24 กันยายน 2566

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาสเพติด โดยมีกลุ่มเยาวชนในเขตตำบลห้วยใต้เข้ารับการฝึกอบรม