ภาพขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

22 ก.ย. 2022 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ นำโดยนายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้ รพ.สต.ห้วยใต้ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลห้วยใต้ ร่วมจัดทำสำรับเครื่องเซ่นไหว้ และขบวนเข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน