16 ส.ค. 2023 13:23:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใต้ 90

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ งานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับกับ รพ.สต.สมบูรณ์ ขอประชาสัพันธ์การออกรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเพื่อกำจัดประชากรยุงลายทีมีเชื้อไข้เลือดออก โดยมีแผนการออกพ่นหมอกควัน ดังนี้

โดยขอให้ประชาชนได้เตรียมตัว ดังนี้

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในการปฏิบัติของประชาชนในการพ่นหมอกควัน
1. ปิดประตู/หน้าต่างบ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่พ่นฯ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี 
2. ประชาชนต้องปกปิดอาหาร และภาชนะใส่อาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อน 
3. เก็บเสื้อผ้า ข้าวของที่ไม่ต้องการให้ถูกสารเคมีให้มิดชิด 
4. งดออกมานอกตัวบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพ่นสารเคมีและให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานไม่ให้ตามเล่น ละอองที่พ่นออกมา เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี 
5. สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีกระดูกสัน เช่น กุ้ง ปู จิ้งหรีด แมลงต่าง ๆ เป็นต้น ควรหาที่เก็บให้มิดชิด เพราะสารเคมีที่ใช้พ่น มีผลกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยตรง 
6. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ภาชนะเหลือทิ้งในบริเวณรอบ ๆบ้านที่พักอาศัย 
หมายเหตุ : 
1. การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย มีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นของยุงได้ประมาณ 3- 5 วันเท่านั้น และ การพ่นสารเคมีบ่อย ๆ โดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อการควบคุมการระบาดของ โรค 
2. ขอความร่วมมือประชาชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นวิธี ตัดวงจรการเกิดยุง และเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด