ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแขว หมู่3 ซอยบ้านนายสุพัฒน์ ไปหนองโพธิ์)

9 มิ.ย. 2022 09:58:36 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใต้ 115