ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแขว หมู่3 ซอยบ้านนางนพ ไปแยกนาตาการ)

9 มิ.ย. 2022 09:51:43 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใต้ 124