ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตาตุม หมู่8 ซอยบ้านนายอินทร์ ไปทางหลวง220)

9 มิ.ย. 2022 10:00:19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใต้ 122