ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถณะฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

1 ก.ย. 2022 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ห้วยใต้ 110