องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในทุกวันอังคาร

10 ม.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 31

 

วันอังคารที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ