6 ม.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 112

วันศุกร์ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผอ.และครู โรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้