6 ม.ค. 2023 09:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 130

วันศุกร์ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัด อบต.ห้วยใต้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แนะแนวทางและหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของส่วนกองต่างๆ และการจัดกิจกรรมงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้