โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

12 พ.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 73