ภาพการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และการประชุมร่วมกับ สภ.ขุขันธ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ ในความร่วมมือระหว่าง สภ.ขุขันธ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

10 พ.ค. 2022 10:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 65