ภาพการจัดกิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

7 ต.ค. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 36

วันศุกร์ที่ ๗ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  พร้อมคณะบริหาร นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  เพื่อรับรองการใช้บริการของประชาชน และเกิดความสะดวกในการให้บริการ  อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างพื้นฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย