ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสมบูรณ์เหนือ - บ้านชำเจริญ - บ้านตาตุม ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2022 10:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใต้ 52