ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแขว หมู่ ๘ (จากบ้านนายอินทร์ ไปทางหลวง 220) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

17 ต.ค. 2022 14:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใต้ 26