ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแขว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนางนพ ไปแยกนาตาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

17 ต.ค. 2022 14:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใต้ 28