การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

28 ก.พ. 2022 09:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใต้ 86