กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ วัดบ้านแขว
29 ต.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 72
วันที่ 29 กันยายน 2566              อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้...
ร่วมจัดทำระขบวนแห่และขบวนแห่ เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2567
16 ต.ค. 2023 17:45:21 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 63
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนในเขตตำบลห้วยใต้ รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ ประชาชนตำบลห้วยใต้ ร่วมจัดทำระขบวนแห่และขบวนแห่ เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบ...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day)
27 ก.ย. 2023 14:54:31 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 76
วันที่ 27 กันยายน 2566               นายสุนทรศักดิ์  บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อม นายสุพรรณ  ทองมนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบ...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส
25 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 72
วันที่ 25 กันยายน 2566             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุุข พัฒนาว...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
25 ก.ย. 2023 10:03:39 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 71
วันที่ 24 กันยายน 2566              องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาสเพติด โดยมีกลุ่มเยาวชนในเข...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
1 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 107
วันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส...
กิจกรรม ออกมอบรถสามล้อมือโยก พร้อมเยี่ยมผู้พิการ ณ บ้านกระเบา หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
31 ส.ค. 2023 15:28:06 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 75
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสุนทรศักดิ์   บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมพนักงานส่วนตำบล ออกมอบรถสามล้อมือโยก พร้อมเยี่ยมผู้พิการ ณ บ้านกระเบา หมู่ที่...
กิจกรรมออกรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนตำบลห้วยใต้
23 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 95
กิจกรรมออกรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ งานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนในตำบลห้วยใต้ทั้ง 13...
กิจกรรมออกตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
23 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 96
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตาดม จากหน้าวัดบ้านตาดม ไปถึงหน้าบ้านนางหัส จันนรา 
การจัดอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ในน้ำให้ถูกต้องปลอดภัย และเพิ่มทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
18 ส.ค. 2023 09:43:50 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 86
วันที่ 17  สิงหาคม 2566 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านกันแตสระรุน โรงเรียนบ้านตาดม จัดอบรมโครงก...
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 113
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสุนทรศักดิ์  บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตาดม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้...
รณรงค์ใช้ตะกร้า และถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม
8 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 122
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมรณรงค์ใช้ตะกร้า และถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
3 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 77
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยนายวิลัย ขันธรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ นายสุพรรณ ทองมนต์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การ...
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 94
วันที่ 28 กรกฏาคม  2566 นายสุนทรศักดิ์   บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ และนายสุพรรณ  ทองมนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมข้าราชการพนักงานส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมพิธี...
ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
14 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 81
13-14 มิถุนายน 2566 นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้ร่วมกับสนำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยใต้ ทั้ 1...
จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พัฒนาและดูแลความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและวัชพืช
12 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 100
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายกสุนทรศักดิ์   บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ มอบหมายให้นายอภิศักดิ์  อินทนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแดง  ตำบลห้วยใต้...
ร่วมกันปลุกต้นไม้ ประจำปี 2556
7 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 83
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยนายสุนทรศักดิ์   บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกับ อาสา...
กิจกรรม Big Cleaning Day ทางหลวงหมายเลข 24 ร่วมกับจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
22 มี.ค. 2023 09:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 107
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566   นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้  ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทางหลวงหมายเลข 24 ร่วมกับจิตอาสา &...
กิจกรรมทำบุญสำนักงาน และถวายเพลพระ 5 รูป เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ก.พ. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 173
วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเหมา ร่วมกันจัดกิจกร...