ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ได้โดย
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน